Hülle nedir?

Hülle, üç talak ile boşanan bir kadının, boşadığı kocasına dönebilmesi ve tekrar ona helal olması için iddetinin bitiminden sonra ikinci bir kocayla, boşanmak niyetiyle evlenmesi ve onunla zifafa girdikten sonra ikinci erkeğin de onu boşamasıyla tekrar boşanma iddeti bekleyerek evvelki kocasına dönmesidir.

Resulullah (sav): “Allah, hülle yapana da kendisi için hülle yapılana da lanet etsin” buyurmuştur. Hanbeli ve Malikilere göre, böyle bir nikah batıldır ve feshedilmiştir. Bu iki mezhep imamları, hadiste geçen “lanet” kelimesini, aktin fasid olması anlamında anlamışlardır.

Hanefi ve Şafi mezhebine göre ise, böyle bir nikah sahihtir. Çünkü zahirde nikah aktinin şartları mevcuttur. Bu alimler, hadisteki “laneti” günah manasında anlamışlardır. Günah olması ise, aktin bozulması anlamına gelmez. Ulemadan bazısı ise, hadisi şerifteki “laneti” bu işi kazanç vesilesi eden veya nikah kıyılırken erkeğe boşamasını şart koşanlara hamletmişlerdir.

Yoksa boşama niyetini içinde gizleyerek, ücret almadan bu evliliği yapanlar lanete müstahak değillerdir. Hatta bunların mükafat alacaklarını söylemişlerdir. Çünkü onlar, pişman olup birbirlerine dönmek isteyen karı kocanın yuva kurmalarına vesile olmak için bu işi iyi niyetle yapmışlardır.

Hulle'nin dayanağı ayet ve hadistir. Kur'an-ı Kerim'de; boşamanın iki defa olduğu, bundan sonra, ya iyilikle tutmak veya güzellikle salıvermek gerektiği belirtildikten sonra (el-Bakara, 2/229) bir sonraki ayette şöyle buyurulur: "

Yine erkek, karısını (üçüncü defa olarak) boşarsa, ondan sonra kadın kendinden başka bir erkeğe nikahlanıp varıncaya kadar ona helal olmaz. Bununla beraber, eğer bu yeni koca da onu boşarsa onlar (birinci koca ile aynı kadın) Allah'ın sınırlarını ayakta tutacaklarını zannederlerse (iddet bittikten sonra tekrar) birbirine dönmelerinde her ikisi hakkında bir sakınca yoktur"(el-Bakara, 2/230).

Bu ayette ve İslam'ın diğer hükümlerine göre, meşru bir hullenin şartları şunlardır:

1. Bir defada veya ayrı zamanlarda üç kere boşanan kadın iddetini tamamlayacak.
2. Bundan sonra, başka bir erkekle, sahih nikahla evlenecek
3. Evlendiği ikinci kocasıyla zifaf meydana gelecek.
4. Ölüm veya boşama suretiyle bu ikinci evlilik sona ermiş bulunacak.
5. Kadın, ikinci kocadan olan iddetini tamamlamış olacak.

Ancak bu şartlar yerine geldikten sonra bir erkeğin üç defa boşadığı karısıyla yeniden evlenmesi mümkündür.

Sözlükte "hülle" ne demek?

1. Yurttaşlar yasasının kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikah edilmesi.

Hülle kelimesinin ingilizcesi

[Hülle (die) ] n. sleeve, cover, wrapping, case; integument, natural protective covering, outer coating (Anatomy, Zoology, Botany); involucre, small leaf or group of leaflets at the base of a flower cluster or umbel (Botany); shell
v. wrap, shroud, cover, encase, veil
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç